GDPR

Persondatapolitik hos William Tolstrup – Arkitekter

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet på hjemmesiden.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og/eller modtage et tilbud fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

Vi indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Kontakter os via hjemmesiden

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på vores hjemmeside er William Tolstrup – Arkitekter, Sct Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og e-mail indhenter vi for at kunne kontakte dig i forbindelse med tilbud.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at modtage et tilbud, vil du desværre ikke have mulighed for dette via vores hjemmeside.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse wt@williamtolstrup.dk.